Playful Elephant

Jia hao africanelephant digitalsculpture 01
Jia hao africanelephant digitalsculpturea 01
Jia hao africanelephant digitalsculpturea 02
Jia hao africanelephant digitalsculpturea 04
Jia hao africanelephant digitalsculpturea 05
Jia hao africanelephant digitalsculpturea 06

Sculpting of a playful elephant.