Thálassian

Jia hao 2016 08 thalassian comp front 01
Jia hao 2016 08 thalassian comp front clay 01

Thálassian, an underwater alien being.